Privacyverklaring en cookiebeleid van L A È S S Weddings & Events

 

Algemeen

Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die L A È S S WEDDINGS & EVENTS verzamelt en verwerkt van klanten, relaties, opdrachtgevers en haar websitebezoekers. L A È S S WEDDINGS & EVENTS dient er voor te zorgen dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Zij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van haar klanten, relaties, opdrachtgevers en bezoekers van haar website. L A È S S WEDDINGS & EVENTS gaat daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verzamelt en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

L A È S S WEDDINGS & EVENTS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, haar klanten, relaties en opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. L A È S S WEDDINGS & EVENTS vindt het daarom van essentieel belang dat hun persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of aan L A È S S WEDDINGS & EVENTS persoonlijk, gaat u ermee akkoord dat L A È S S WEDDINGS & EVENTS uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van L A È S S WEDDINGS & EVENTS.

 

Persoonsgegevens en de dienstverlening

L A È S S WEDDINGS & EVENTS gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die haar website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die haar een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te ontvangen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt L A È S S Weddings & Events?

L A È S S WEDDINGS & EVENTS kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van haar diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan haar heeft verstrekt. Page 2 of 5 L A È S S WEDDINGS & EVENTS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Voor- en achternaam;

• Adresgegevens;

• Geboorte datum;

• Telefoonnummers ;

• E-mailadres;

• Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen;

• Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan L A È S S WEDDINGS & EVENTS;

• Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst;

• Gegevens over uw activiteiten op www.LAESSWEDDINGSANDEVENTS.nl

• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk;

• Bankrekeningnummer

• IP-adressen

• Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

L A È S S WEDDINGS & EVENTS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouden dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laessweddingsandevents.

 

Voor welk doel verwerkt L A È S S Weddings & Events de persoonsgegevens?

L A È S S WEDDINGS & EVENTS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact op te kunnen nemen met de klant of de relatie (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);

– Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten;

– Voor het afhandelen van uw betaling;

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Het analyseren van uw gedrag op www.LAESSWEDDINGSANDEVENTS.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

– Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaard L A È S S Weddings & Events uw persoonsgegevens?

L A È S S WEDDINGS & EVENTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van de bruiloft. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens van relaties waarmee geen overeenkomst is gesloten, worden bewaard voor de periode zolang die relatie voortduurt. Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

L A È S S WEDDINGS & EVENTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar L A È S S WEDDINGS & EVENTS tussen zit.

 

Websites derden

Op de website van L A È S S WEDDINGS & EVENTS kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt L A È S S WEDDINGS & EVENTS geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

 

Gegevens verstrekken aan derden

L A È S S WEDDINGS & EVENTS zal de persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar websites niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door L A È S S WEDDINGS & EVENTS voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). L A È S S WEDDINGS & EVENTS heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die er onder meer op toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. L A È S S WEDDINGS & EVENTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt L A È S S WEDDINGS & EVENTS uw persoonsgegevens alleen aan derden voor de uitvoering van de overeenkomst met uw nadrukkelijke toestemming. Voorbeelden van derden zijn : samenwerking met trouwlocaties, cateraar, bloemist, styling, fotograaf etc.

 

Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden

L A È S S WEDDINGS & EVENTS stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

 

Inzage/wijziging/verwijdering persoonsgegevens

Klanten , relaties en gebruikers van de website van L A È S S WEDDINGS & EVENTS hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van hun persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien de klant of gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker L A È S S WEDDINGS & EVENTS bereiken op www.LAESSWEDDINGSANDEVENTS.nl of per email : info@laessweddingsandevents.nl L A È S S WEDDINGS & EVENTS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, aan uw verzoek gehoor geven.

 

Aparte schriftelijke toezending

L A È S S WEDDINGS & EVENTS zal de klant c.q. opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vragen voor het gebruik van referenties en beeldmateriaal van de klant voor portfolio, website, social media en nieuwsbrieven. Genoemde referenties en beeldmaterialen zullen maximaal 10 (tien) jaar worden bewaard. De klant kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming intrekken. L A È S S WEDDINGS & EVENTS zal gebruikers van de website uitdrukkelijk toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden / unsubscribe ” te drukken of door een e-mail te zenden aan info@laessweddingsandevents.nl.

 

Cookies

De website van L A È S S WEDDINGS & EVENTS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaats en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

• Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.

• Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.

• Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door L A È S S WEDDINGS & EVENTS verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van L A È S S WEDDINGS & EVENTS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. L A È S S WEDDINGS & EVENTS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

L A È S S WEDDINGS & EVENTS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van L A È S S WEDDINGS & EVENTS in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Beveiligen

L A È S S WEDDINGS & EVENTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L A È S S WEDDINGS & EVENTS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Neem contact op met L A È S S WEDDINGS & EVENTS via info@laessweddingsandevents.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door L A È S S WEDDINGS & EVENTS verzamelde persoonsgegevens.

L A È S S Weddings & Events is als volgt te bereiken:

Lara Sim-Sjoe

info@laessweddingsandevents.nl

+31 (0) 6 28 48 14 88

 

Wijziging van deze privacyverklaring

L A È S S WEDDINGS & EVENTS behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in September 2019.

Menu